Äger du hotell i Stockholm?

Är du hotellägare eller förestår ett värdshus? Den nya och moderna formen för att ta emot gäster numera är ju att ta emot gäster i sitt eget hem, eller i någon bostad som man förfogar över, som AirBnb. Oavsett om du förestår ett hotell, värdshus eller lever på att ta emot gäster i en bostad så bör du föra bok över din inkomst för Skatteverket. Sedan bör du deklarera intäkter, utgifter och eventuell vinst till myndigheten. Den som driver ett större bolag ska ju också redovisa all verksamhet, i form av siffror på vad som har kommit in i form av intäkter, utgifter och eventuell vinst. Det gör man varje år.

Skatteverket lusläser inte alla redovisningar

Nu är det ju inte alla på Skatteverket som verkligen lusläser ens deklaration eller redovisning. De flesta går igenom utan större problem. Men det vi inte vet är vilken deklaration och redovisning som faktiskt fastnar hos Skatteverket och som de väljer att följa upp. Det är till exempel de deklarationer och redovisningar som är direkt felaktiga. Har man gjort fel i sin skattedeklaration och redovisning, så ringer Skatteverkets tjänstemän upp dig och ställer frågor om din deklaration och redovisning. Och då är det bäst att du kan svara på alla deras frågor.

Att minnas alla utgifter, alla momsinbetalningar och alla intäkter så där när de ringer kan vara svårt. Det som hjälper är om man har fört en bra bokföring för alla transaktioner som har skett i företaget. Har du dessutom gjort en bra redovisning så har du ännu mer på fötterna när det är dags att svara på alla frågor som Skatteverket kan ha om du har oklarheter i din skattedeklaration.

Därför är en redovisning viktig

En redovisning är ett mycket viktigt dokument. Särskilt viktigt är det om du har en hel styrelser att svara inför som vill veta hur året har gått, vilken verksamhet som man har haft under året och vad som har skett i företaget. Styrelsen kommer att syna den. Har du dessutom ett börsnoterat företag och aktieägare, så är redovisningen väsentlig för aktievärdet, men även för aktieägarna. De som är intresserade av företaget kommer att läsa den. Är det ett större företag så kommer även journalister läsa redovisningen och skriva om den.